elastyczność

 

Analiza rynku mediów

W celu właściwego wyboru mediów, trzeba poznać preferencje grupy docelowej odnośnie poszczególnych nośników. Konieczne jest przeprowadzenie analiz rynku mediów (czytelnictwo prasy, słuchalność radia, audytorium TV, internetu). Konfrontacja wyników badań z kosztami dotarcia reklamy do grupy docelowej umożliwi nam dokonanie odpowiedniego podziału budżetu. Najlepszą propozycją dla każdego produktu czy usługi będzie medium najtrafniej penetrujące grupę docelową przy najkorzystniejszej cenie!

Analiza działań reklamowych konkurencji

Firmy odnoszące sukcesy wiedzą, że otoczenie marketingowe bez przerwy tworzy nowe szanse i zagrożenia. Rozumieją też znaczenie ciągłego monitoringu zachowań konkurencji. Wiedza o konkurencji to jedna z sił decydujących o długoterminowej atrakcyjności firmy na rynku. Przeprowadzimy wywiad o działaniach reklamowych konkurencji: określimy wysokość budżetów przeznaczonych na reklamę, podział tych budżetów na media oraz inwestycje w poszczególnych miesiącach.

dalej  >>>

Briefing

Media brief stanowi punkt wyjścia do planowania kampanii w mediach i jest jednym z najważniejszych i nieocenionych narzędzi zarówno dla działu marketingu firmy jak i dla domu mediowego. Otrzymane informacje na temat produktu, sytuacji firmy na rynku, grupy docelowej oraz charakterystyki przygotowanych działań promocyjnych, umożliwią nam przeprowadzenie właściwych badań i analiz, których efektem będzie strategia doboru odpowiednich kanałów komunikacji. Im jest bardziej szczegółowy i precyzyjny, tym większe możliwości zoptymalizowania działań mediowych.

dalej  >>>

Wybór grupy docelowej

Określenie grupy docelowej ma zasadniczy wpływ na kształt kampanii. Dokładne poznanie grupy docelowej, jej preferencji i liczebności umożliwia precyzyjne dotarcie do niej z przekazem reklamowym. Współpracując z Klientem oraz korzystając ze specjalistycznych programów badawczych, określamy charakter socjodemograficzny grupy celowej, uwzględniający również coraz istotniejsze cechy grup, takie jak styl życia, upodobania czy lojalność wobec produktów.

dalej  >>>

Analiza post-buy

Po zakończeniu kampanii reklamowej rozliczamy uzyskane efekty w odniesieniu do zakładanych celów. Oceniamy dobór mediów i ich efektywność. Wyniki analizy są cenną informacją, którą należy uwzględnić przy planowaniu kolejnych kampanii.

Zakup mediów

Po zaakceptowaniu przez Klienta media planu przystępujemy do zakupu powierzchni i czasu reklamowego. Są to działania potwierdzające wcześniejsze ustalenia poczynione na etapie przygotowania media planu. W trakcie kampanii reklamowej monitorujemy prawidłowość jej przebiegu. W przypadku wychwycenia nieprawidłowości szybko interweniujemy w mediach.

dalej  >>>

dalej  >>>

Strategia medialna
i planowanie mediów

Na tym etapie, korzystając z wcześniejszych analiz oraz doświadczenia dokonywany jest wybór mediów, podział budżetu mediowego i jego sposób rozplanowania oraz wstępny wybór nośników reklamy. Planujący działania reklamowe wybierają konkretne kategorie mediów, rozważając cechy produktu, cechy przekazu, nawyki grupy docelowej oraz koszty. W obrębie każdego medium poszukujemy najatrakcyjniejszych pod względem finansowym nośników.

Media plan

Po zebraniu wszystkich informacji oraz akceptacji przez Klienta strategii mediowej przystępujemy do sporządzenia media planu. Media plan precyzyjnie określa nośniki wybrane do kampanii, formaty reklam (długości spotów, wymiary reklam prasowych), terminy emisji, miejsca zamieszczenia reklam, koszty (z uwzględnieniem rabatów i prowizji), terminy dostarczenia materiałów do mediów, parametry kampanii (GRP, zasięg, częstotliwość, koszty dotarcia). Częścią tego etapu są również negocjacje z mediami. Nasze doświadczenie oraz skumulowane budżety naszych Klientów dają nam siłę i potencjał negocjacyjny efektem czego są warunki satysfakcjonujące naszych Klientów.

dalej  >>>

dalej  >>>

dalej  >>>