Mediapol für Dich!

 

Weiter >>>

Kontakt

Mediapol Sp. z o.o.

Kontakt für neue Kunden:

Kontakt für Medien:

 

Wrocław, ul. Gajowa 23

tel.: +48 71 78 77 787

fax: +48 71 33 84 365

 

klienci@mediapol.pl

mobile +48 601 706 066

 

media@mediapol.pl

tel. +48 71 78 77 787

 

Füll das Formular aus – wir rufen zurück:

erforderlich

erforderlich

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

erforderlich

erforderlich

MEDIAPOL Sp. z o.o., ul. Gajowa 23, 50-519 Wrocław

tel.: +48 71 78 77 787, fax: +48 71 33 84 365.

 

NIP 897-15-37-132; REGON 931127412, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, numer KRS 0000074201; Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł